I dag presenterte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn regjeringens handlingsplan for å bevare villaksen.

– Handlingsplanen inneholder tiltak mot blant annet lakselus, rømt oppdrettsfisk, Gyro, vannkraftregulering, forsuring, overutnytting og fremmede fiskearter som pukkellaks, uttaler klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding fredag.

Det har vært sterk nedgang i bestandene av atlantisk laks, også i Norge, siden slutten av 1970-årene.

– Villaksen kan nå bli rødlista i Norge for første gang. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, utdyper Rotevatn i meldingen.

Norge har forpliktet seg, både nasjonalt og internasjonalt, til å ta særlig ansvar for villaksen ettersom de norske bestandene av denne arten representerer en tredjedel av alle gjenværende bestander av arten.

Lus og rømming er største trussel

I meldingen pekes det på at rømt oppdrettslaks og lakselus er regnet som de to største truslene mot villaksen.

– Lakselus utgjør en stor risiko for villaksen. Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030, sier Rotevatn i meldingen.

Planen inneholder også tiltak mot en rekke andre påvirkningsfaktorer. Utfisking av rømt oppdrettslaks skal eksempelvis økes. Det skal utredes nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks og hindre at rømt oppdrettslaks gyter.

Videre pekes det også på kampen mot parasitten Gyrodactylus salaris, samt pukkellaks.

– Vi vil opprette en nasjonal kompetansegruppe for pukkellaks for å koordinere arbeidet med utfisking på regionsnivå. Videre vil innkjøp og montering av flyteristfeller i femten prioritere vassdrag i Øst-Finnmark være et viktig innsatsområde i 2022, uttaler Rotevatn i meldingen.

Invasjonen av pukkelaks i 2021 er den største man har hatt i Norge noensinne.

– Ikke aktuell politikk i dag

IntraFish har vært i kontakt med flere oppdrettsselskaper om regjeringens planer. Mowi og Lerøy sier til IF at de må sette seg mer inn i forslaget før de ønsker å kommentere saken.

IntraFish traff fiskeri- og sjømatministeren på Sørarnøy i dag i forbindelse med åpningen av lakseslakeriet Salten N950 AS, og spurte statsråden følgende:

– Stiller du deg bak utspillet til Rotevatn om null utslipp av lus innen 2030. Er dette realistisk?

– Jeg stiller meg bak at vi skal utrede spørsmålet. Handlingsplanen har masse spørsmål som skal utredes. Per i dag er det ikke aktuell politikk, lyder det korte svaret fra Odd-Emil Ingebrigtsen.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier følgende om lakselusa i en epost til IntraFish like etterpå:

– Sjømatnæringen er en av Norges desidert viktigste næringer, og gir gode, lønnsomme jobber til flere tusen nordmenn langs hele kysten vår. Vi skal greie å møte fremtidens miljøkrav fra myndigheter og kunder uten å bremse veksten i næringen. Det er ikke aktuelt med påbud om lukkende anlegg i dag, vi vil heller investere i ny teknologi som tar oss til målet.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyhetssaker fra sjømatnæringa? Prøv oss for 1 krone den første måneden"