– Dette er rike naturområder som bulmer over av korallrev, og er viktige gyte-, oppvekst- og leveområder for en rekke arter, sier fungerende