- Både tilhengere og kritikere av EØS-avtalen vil ha interesse av et felles kunnskapsgrunnlag som gjør at vi