- Den generelle markedføringseffekten suksessen til Glimt har for oppdrettslaks er vanskelig å måle. Men