Stikkordet er helsesertifikater. Brexit-avtalen som den britiske regjeringen nå er i ferd med å forhandle fram med EU, vil sannsynligvis legge ”store unødvendige byrder” på skotsk laks