Nye reguleringer og offentlige krav gjør at flere rederier organiserer seg, for eksempel i Kystrederiene. -