Litopenaeus vannamei – «Whiteleg Shrimp»
  • Benchmark Genetics Norway har et eget avlsprogram for rekearten.
  • De tilbyr både stamdyr og genetikktjenester for arten. Litopanaeus vannamei er den vanligste oppdrettsreken i verden.
  • Ifølge markedsdirektør i Benchmark Genetics, Birgitte Sørheim, viser tall fra 2017 at oppdrettsproduksjonen er omtrent dobbelt så stor som verdens lakseproduksjon i tonnasje.
  • Det regnes også som et høyverdiprodukt, med en kilopris som kan måle seg med lakseprisene på kilobasis på rundt 4–5 dollar kiloet.

Kilde: Benchmark Genetics

Selskapet sikter seg i førsteomgang inn på salg av stamdyr til oppdrettere rundt om i verden. Så langt er det Hawaii som har vært hovedprodusent for verdensmarkedet. Men dette endrer seg, ifølge divisjonsleder i Benchmark Genetics, Jan-Emil Johannessen.

– Florida er blitt et viktig produksjonsområde. I tillegg er det lokale avlsprogram i Asia. Her har vi sett at den store konkurransen vil ligge i fremtiden. I USA var de tidlig ute, nettopp fordi det har vært så mye sykdom i denne oppdrettsnæringen, med å produsere noe som heter SPF-reker (SPF står for Specific Pathogen Free), sier Sørheim.

SPF innebærer at avlsselskapet må teste og dokumentere at rekene, gjennom to generasjoner, ikke har fått påvist en lang rekke patogener som er definert av Verdens dyrehelseorganisasjon.

Dette er smittsomme sykdommer som ved utbrudd kan forårsake store økonomiske tap for industrien. Man har ikke kunnet påvise en immun hukommelse hos reker, og det medfører at det ikke er mulig å utvikle vaksiner. Derfor er det svært viktig at stamdyrene har god helsestatus.

–Mange markeder i Asia stiller krav om å få SPF-reker, for at stamdyrene skal kunne tas inn i landet, sier hun.

Tok over avlsprogram i Columbia

Benchmark Genetics rekeprogram er basert i Columbia. De overtok dette programmet fra selskapet Ceniacua i 2016. Det har eksistert over lengre tid, og ble etablert for rekeindustrien i Columbia, hvor Akvaforsk Genetics Center (AFGC) var genetikkrådgiver.

AFGC ble senere fusjonert inn i Benchmark Genetics Norway. Programmet er trolig det mest forskningsbaserte og dokumenterte rekeprogrammet i verden, ifølge Sørheim.

Men etter at industrien og økonomien i Columbia stupte ved oljeprisfallet i 2008, ble det stadig vanskeligere å drifte programmet Benchmark Genetics så sitt snitt til å kjøpe det og dermed sikre dets videre eksistens. De hadde et sterkt genetisk materiale å bygge på, og dette anså Benchmark Genetics som et godt utgangspunkt for videre utvikling og kommersialisering globalt.

I Columbia har de drevet forskningsbasert seleksjon i motsetning til mange andre programmer for rekeavl. De har avlet reker for resistens mot en rekke sykdommer, som WSSW eller «white spot» som fremdeles er et stort problem i industrien, samt sykdommen EMS (Early Mortality Syndrome).

– Disse rekene har i tillegg til SPF-status, også SPR-status (Specific Pathogen Resistant). Det er en differansieringsfaktor når Benchmark lanserer produktene på verdensbasis, sier Sørheim.

Ønsker å resistens som grunnlag for varende industri

– Genetisk sett, er reker mye likere insekter, enn de er fisk. Det vi også har oppdaget, er at vi ikke finner noe tegn på immunhukommelse hos rekene. Så det å utvikle vaksiner, er ikke mulig. Den eneste måten å oppnå økt resistens er derfor gjennom avl, sier Sørheim.

Hun legger til at rekeindustrien har vært ekstremt preget av sykdom. Industrien i flere land har vokst, for å så plutselig kollapse når det først kommer sykdom. Det er ikke grunnleggende sykdomsresistens som ligger i bunn for veksten til næringen.

– Det har vi ønsket å gjøre noe med.

Sørheim forteller at transport av stamdyr fra Columbia til Asia kan by på logistikkproblemer. I tillegg er det vanskelig å markedsføre stamdyr fra landet, i et marked som er vant til å motta stamdyr fra USA. Dermed har de etablert et oppformeringssenter for rekene rett utenfor Orlando i Florida. Der får rekene SPF- og SPR-sertifisering før de sendes til oppdretterne i Asia.

Samarbeidspartnere i Asia

Benchmark har inngått et samarbeid med to andre selskap i Thailand, og opprettet et joint-ventureforetak der. Begge er store aktører innen rekeindustrien og oppdrettsbransjen lokalt. Det nyetablerte selskapet skal selge videre stamdyr til klekkeriene. De vil også ha anledning til å tilpasse rekenes genetikk i forhold til sykdomsbildet i deres lokale områder.

One-size does not fit all. Det er akkurat som på laks. Det er forskjellige sykdommer på rekene i ulike deler av verden. Brakkvann- og saltvannskonsentrasjonene er også ulike. Vi har tilpasset produktspekteret vårt for blant annet lavsalinitet. De som ikke har mye problemer med sykdom kan vi tilby avl for tilvekst, sier Sørheim.

Johannessen forklarer at Benchmark Genetics nå er i startfasen i Asia. Etter hvert som de vokser i regionen, vil det være naturlig å lage flere lokale oppformeringsanlegg.

– Forhåpentlig vil etterspørselen bli så høy at vi må produsere lokalt fordi det blir for vanskelig å eksportere fra USA.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.