Han tror at en riktig produsert smolt på inntil 200 gram kan nå 5 kilo slaktevekt i