Han tror at en riktig produsert smolt på inntil 200 gram kan nå 5 kilo slaktevekt i sjø i løpet av åtte måneder.

Gjerde dreiv tidligere fiskehelsetjenesten Akvalab i bergensområdet. Firmaet er solgt og nå en del av Stim-konsernet. Som pensjonist er han rådgiver for Sørsmolt, som med sine 65 år er Norges eldste smoltanlegg.

Sørsmolt ligger i Kragerø kommune i Vestfold og Telemark. Det er et stykke fra de kyststrekningene som vi vanligvis forbinder med lakseoppdrett.