- Det er helt fantastisk å få jobbe igjen, sier han med så stor overbevisning at