– Men det betyr ikke at landbasert ikke er interessant. Vi produserer allerede mye stor smolt på land, og vi har stamfisk som blir over 10