– Vi vet ikke helt eksakt hvor dypt algebeltet beveget seg. Vi har tatt prøver på én meter og på 25 meters dyp. Vi fant alger begge steder, men algekonsentrasjonen ser ut til å minke med dybden, sier marinbiolog i Havforskningsinstituttet (HI), Eli Gustad til IntraFish.

Algene kan ikke overleve uten tilstrekkelig lys og konsentrasjonen er derfor størst i overflatevannet, forklarer Gustad.

– Vi har ingen data på lyset i vannet. Vi har tatt en del vannprøver som vi vil se på, og de vil forhåpentlig gi bedre innsikt i algens vertikalfordeling.