Innlegget er skrevet av familiene Balteskard og Olsen – lederne i selskapene. De to familieeide oppdrettsselskapene driver samdrift, og ble hardt rammet av algedøden i mai.

«Frustrasjonen har lyst i krinker og kroker de siste ukene. Usikkerhet og fortvilelse, først og fremst for all flott fisk som lider», fortsetter de.

Selskapene satte ut to millioner laks i deres anlegg i år. Selskapene skulle jobbe med fisken i åtte måneder fra juni til mars 2020. I slutten av mai 2019 fortalte daglig leder i slakteriet Breivoll Marine Produkter Ole Aksel Johansen til Dagens Næringsliv at nærmere 90 prosent av bestanden hadde dødd.

Et utrop

Familiene skriver i innlegget at de ikke ber om aktiv økonomisk støtte fra staten i etterkant av algeoppblomstring. Selskapene ber derimot om større arealer for oppdretterne:

«Det vi trenger kjære politikere og kjære lokalsamfunn her i nord er et ja. Et ja til areal og et tydelig ja til at vi kan opprettholde driften her i området.

Vår største utfordring er nemlig areal. Det kan høres snodig ut, men vår produksjon er svært risikoutsatt når slike naturkatastrofer slår til».

I dag har selskapene fire lokaliteter i Astafjorden og Vågsfjorden. De ber i innlegget om flere steder som dette å produsere laks, og mener det vil skape større ringvirkninger.

«Å kunne spre utsett av fisk, minsker risiko for både sykdom og lusepåslag. Det bedrer fiskevelferden og miljøbelastningen blir også langt mindre. Vi ønsker flere steder slik at vårt slakteri kan gi ansatte en jobb å gå til hele året».

Viktig for lokalsamfunnet

Videre skriver de at selskapene har blitt «svært sterkt rammet» av algesituasjonen i nord. Slakteriene deres på Ibestad, Breivoll Marine Produkter, er også rammet ved at det ikke er fisk å slakte i området. I slutten av mai meldte daglig leder Ole Aksel Johansen at 22 arbeidere allerede var permittert.

«Vi bor her i nord og har et brennende engasjement for å skape mest mulig verdier i vårt nærmiljø. Siden tidlig på 80-tallet har vi vært igjennom så mangt. En god del nedturer, men for all del, også fantastiske oppturer. Lakseprisene de siste årene har gitt oss muligheten til et solid økonomisk fundament, som gjør at selv om vi nå taper flere millioner kroner så skal vi klare oss», skriver familiene.

Selskapene understreker også hvordan driften har påvirket lokalmiljøet.

«Gjennom snart 40 år har vi skapt over 50 arbeidsplasser i oppdrett av laks og på slakteriet. I tillegg gir vi 15–20 unge en sommerjobb hvert år».

Når ut til debattantene

Algedøden i nord har antent debatter på flere fronter. For eksempel om oppdretterne selv var skyld i algedøden, eller om oppdrettsnæringen bør få finansiell støtte fra staten på lik linje med landbrukssektoren i dårlige år.

Det har også kommet fram at Mattilsynet brukte fem dager på å varsle oppdretterne om algedøden.

Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk frir til debattantene som tok til ordet i kjølvannet av krisen:

«Havbruksnæringen har nok ikke alltids vært like gode til å fortelle omverden om både verdier og hvordan produksjonen foregår. Det er mange som har meninger om hva havbruk er og hvordan det drives. For oss er bærekraft selve nøkkelen i alt vi gjør. Vi kan helt sikkert bli bedre i å kommunisere. Vi ønsker inderlig å ha hele Sør-Troms med oss i å bygge opp igjen det som ble revet bort på noen hektiske maidager».

Ønsker å lære

Familiene skriver at de inviterer til å lære andre om havbruk for å vise viktigheten av næringen og hvordan den drives bærekraftig. De håper politikere, med lokalbefolkningens støtte, gir dem muligheter for større arealer og verdiskapning.

«Det er i nord vi bor – det er her verdiene fortsatt skal være», avslutter innlegget.

IntraFish har ikke lyktes med å få ytterligere kommentarer fra selskapene fredag.