– Her blir inntaksstasjonen. Totalt skal vi kunne pumpe inn 240.000 liter vann i minuttet. Det