Oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm, som er en del av Holmøy-konsernet på Sortland i Vesterålen, fikk i 2018 avsalg på sin søknad om 17 utviklingstillatelser for den lukkede oppdrettskonstruksjonen «Eidsfjord Giant».

Fiskeridirektoratet vurderte at det omsøkte konseptet ikke oppfylte vilkåret om betydelig innovasjon. På en pressekonferanse torsdag formiddag ble det offentliggjort at Nærings- og fiskeridepartementet, som har behandlet selskapets klage, har vurdert det annerledes.

– Vi mener dette er betydelig innovasjon, sa Ingebrigtsen, som var med digitalt fra hjemmekontor.

Direktoratet skal nå vurdere om søknaden oppfyller øvrige vilkår for å få utviklingstillatelser, blant annet vilkåret om betydelig investering.

– Departementets beslutning er et viktig steg fremover, og jeg ser frem til å følge prosjektet videre, sier Ingebrigtsen.

Konseptet «Eidsfjord Giant» blir 270 meter lang og 42 meter bred.

Laksen skal være om bord i de lukkede merdene fra smolten blir satt ut til den blir mellom 2 og 2,5 kilo. Deretter skal den settes ut i åpne merder i sjøen fra tre til 12 måneder - i perioder av året med lite lus.

Stolt gjeng

Det var en lettet og stolt gjeng som tok imot beskjeden i Eidsfjords Sjøfarms lokaler utenfor Sortland torsdag.

Knut Roald Holmøy Foto: Einar Lindbæk

– For oss er dette en stor dag. Vi er avhengig av å få lov til å utvikle oss. Når dette er vekstmulighetene vi har, er jeg utrolig glad for at vi får ta del i den og at vi har fått vår andel i Vesterålen, sa konsernsjef Knut Roald Holmøy.

Allerede har Nordlaks i nabokommunen fått 21 utviklingstillatelser for sine to havfarmer.

Ventetid

Klagebehandlinga har tatt lang tid, noe fiskeriministeren beklaget under pressekonferansen.

– Nå er dere ett steg videre på det som blir en lang reise, som vil føre til nye investeringer i landsdelen. Jeg er stolt av at vi har lokalt eide bedrifter som dette, sa Ingebrigtsen.

– Vi har ventet lenge. Jeg tror det er noe man bør ha respekt for, at når man jobber frem et slik prosjekt som du får sånn tro på, så er det en del tog som gå forbi på perongen. Det gjør noe med utviklinga i en bedrift, som stagnerer litt. Samtidig har vi bygd egenkaptial og forberedt oss godt. Det er vanskelig å beskrive hva dette betyr for oss, sa Holmøy.

– Hallelujah. Jeg kommer ikke på noe bedre ord. Det er starten på en unik industrihistorie vi markerer i dag, sa stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) som var til stede.

Les mer om saken hos Fiskeribladet/Intrafish fredag.