Angelvik tror salg av norsk havbruksteknologi og kompetansen kommer til å bli