Det var greit å være for landbasert oppdrett så lenge det var en diffus tanke, mener Kråkås og utdyper:

– Flere har ønsket å endre lakseoppdrett ved å flytte laksen fra åpne merder i sjø til anlegg på land. Dette har de vært for, helt til de nå ser hvordan landbaserte anlegg vil se ut i stor skala.

Det er flere selskaper som har planer om landbasert lakseoppdrett på Norskekysten.

Havbruksselskapet Gigante Salmon er kommet godt i gang med sine planer om tre landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Nordlandskysten.