Professor i statsrett, Benedikte Moltumyr Høgberg sier at en tommelfingerregel for å få saker behandlet i Stortinget før sommeren, er å levere lovproposisjonen før påske.

– Med en høringsfrist som gikk ut 4. januar, har de veldig dårlig tid. Det er et kappløp med tiden. Og det er nok også forklaringen på at departementet har brukt veldig kort tid på å skrive proposisjonen, påpeker hun til Intrafish.

Intrafish meldte i går at Finansdepartementet sendte utkastet til proposisjon om grunnrenteskatt på havbruk til kommunal- og distriktsdepartementet 9.