Torsdag ettermiddag gikk Mattilsynet ut med en melding om at oppdrettslaks har «klar smerteadferd når de er i vann som er