– Dette er bare første steg av finansieringen, og noe vi gjør for å komme i gang med bygging. Vi må