Som IntraFish skrev onsdag, kom regjeringen med sitt forslag til endring av akvakulturlovens §9. Paragrafen regulerer reduksjon av produksjonskapasitet i røde soner, og er ifølge