– I 2020 har vi ikke klart å levere på våre ambisjoner. Grieg Seafood har et klart mål om å skape verdier, ta riktige grep og gjennomføre tiltak for å bedre driften de kommende årene. Vi vil redusere kostnadene per enhet i alle regioner støttet av kostnadseffektive og bærekraftige driftsmetoder og lønnsomt øke lakseproduksjonen vår med rundt 45 prosent til 2025, sier konsernsjef Andreas Kvame i en oppdatering tirsdag morgen.

Selskapet slaktet 21.201 tonn og tapte 192 millioner kroner på driften. Lave priser, høye kostnader i Canada og avvikling av virksomheten på Isle of Skye preget kvartalet.

– Tredjekvartal var utfordrende for Grieg Seafood. Effektene av covid-19 påvirket prisoppnåelsen negativt i alle markeder og vi hadde uvanlige driftsmessige utfordringer på Isle of Skye, sier Kvame.

Samtidig gikk virksomheten i Norge bra, sier han.

Beste marginer i Rogaland

Grieg Seafood melder om følgende resultater fra sine ulike regioner i kvartalet:

Region Slaktevolum (tonn) Driftsresultat (millioner kroner) Driftsresultat per kilo (kroner)
Rogaland 5.039 49,9 9,89
Finnmark 2.730 26,7 9,77
Shetland 6.785 -186,2 -27,44
British Columbia 6.648 -51,6 -7,76

Kostnader over 40 kr/kg i Norge

Selskapet har tirsdag også en såkalt kapitalmarkedsoppdatering, hvor de presenterer sine langsiktige mål.

I denne presentasjonen avslører også selskapet at de har hatt kostnader på rundt 42 kr/kg så langt i år i Rogaland, og rundt 44 kr/kg i Finnmark. På Shetland er den rundt 5,0 pund/kg (cirka 60 kr) og 7,9 kanadiske dollar/kg (cirka 55 kr) i Canada.

I Norge har de ambisjoner om å få kostnadene under 40 kr/kg innen utgangen av 2022, mens de i Canada vil ha kostnader under 7,0 kanadiske dollar per kilo.

Mål om vekst på 45 prosent

Selskapet har et mål om å øke slaktevolumene med 45 prosent fra 2020 til 2025 gjennom organisk vekst.

I 2025 venter de dermed et slaktevolum på 130.000 tonn. Dette inkluderer ikke volum fra Shetland, som selskapet nå ønsker å selge.

I 2022 venter selskapet et slaktevolum på 100.000 tonn.

Fra virksomheten i Newfoundland venter de første slakting i 2022. Volumet der vil gradvis vokse til 15.000 tonn i 2025, og videre til 45.000 tonn i 2030.

______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.