Selsøyvik Havbruk er et av de minste lakseoppdrettsselskapene på kysten. Olsen