Åkerblå AS leverte et årsregnskap for 2019 som viser at de dette året, med god margin, passerte 100 millioner kroner i omsetning. Fra 99 millioner i 2018 økte de de til 109,2 millioner i fjor.