Mens verden fortsetter å vente på at massive landbaserte lakseoppdrettsprosjekter skal komme i gang og lykkes, har mindre aktører i sjømatnæringen jobbet