Om Trygve Slagsvold Vedum har lyst, så kan han lese et nytt høringssvar hver dag til langt ut i 2024. For da høringsfristen for grunnrente på havbruk gikk ut, var det kommet inn 412 høringssvar til Finansdepartementet. 65 av disse kommer fra kommuner. Fra dem er meldingen til Vedum klar: Regjeringen må gjøre endringer i forslaget sitt.

Intrafish har kartlagt høringssvarene fra de 65 kommunene. Kartleggingen viser at:

  • 65 kommuner vil ha endringer i utformingen av grunnrenteskatten.
  • 30 kommuner støtter grunnrenteskatt/mer skatt på havbruksnæringen
  • 17 kommuner er kritisk til prosessen.