– Sett bort fra de menneskelige lidelsene, er det som har skjedd i Mattilsynet mye verre enn den mye omtale Nav-skandalen. Feilene i Mattilsynet har vært mer