– Ein av dei største flaskehalsene næringa møter på når dei skal utøve god dyrevelferd, er den ekstremt komplekse