– Vi har gjennom mange år jobbet for å få fokus på standarder i havbruksnæringen.