FAO
  • … er FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
  • Forkortelsen står for «Food and Agriculture Organization of the United Nations».
  • På norsk er FAO oversatt på mange vis: Verdens matvareorganisasjon, FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FNs mat- og jordbruksorganisasjon, FNs mat- og landbruksorganisasjon.
  • FAO