Det sier Matthias Halwart til IntraFish. Tyskeren leder avdelingen for akvakultur i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO (se faktaboks).