FAO
  • … er FNs organisasjon for ernæring og landbruk.
  • Forkortelsen står for «Food and Agriculture Organization of the United Nations».
  • På norsk er FAO oversatt på mange vis: Verdens matvareorganisasjon, FNs ernærings- og landbruksorganisasjon, FNs mat- og jordbruksorganisasjon, FNs mat- og landbruksorganisasjon.
  • FAO skal bidra til «frihet fra sult» og til bedring av verdensøkonomien gjennom å bedre ernærings- og levestandarden i medlemslandene, matsikkerhet, samt øke effektiviteten i produksjon og omsetning av alle slags matvarer.
  • FAO arbeider globalt, med mange programmer i utviklingsland.
  • FAO ble opprettet i oktober 1945 som den første av FNs særorganisasjoner.
  • Fra