– Prosessen med utviklingstillatelser ble et langt løp. Vi er ennå ikke ferdig med utdelingsfasen, og utviklingsløpet på prosjektene er flere år. Så langt har vi heller ikke fått