(Korrigert artikkel mandag klokken 12:45. Vi skrev tidligere i dag at Ronja Capital hadde kjøpt aksjer i Norcod, mens Isfjord Norway hadde solgt. Det stemmer ikke. Ifølge Tore Tønseth i Ronja Capital var det en feil i aksjonærlistene da de ble børsnotert, en feil som nå er korrigert. Dermed så det ut som at de to partene hadde handlet 600.000 aksjer, noe vi skrev i første versjon. Dette er nå fjernet)

Hver mandag oppdateres Oslo Market Solutions sine lister over de 30 største aksjonærene i børsnoterte, norske selskaper. IntraFish har gjort en gjennomgang av listene, og blant annet funnet følgende endringer:

Johan Andresens og families investeringsselskap Ferd har kjøpt 49.494 aksjer i Grieg Seafood. Etter kjøpet har Ferd 688.453 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,61 prosent. De rykket dermed opp fra 16. til 15. plass over største aksjonærer.

Grieg-kursen har forrige uke vært rundt 68 kroner, noe som impliserer at de betalte rundt 3,4 millioner kroner for aksjene de kjøpte. Uken før falt Grieg-aksjen kraftig etter selskapet kom med et negativt resultatvarsel, blant annet som følge av høye kostnader i Canada og engangskostnader knyttet til nedstengning av virksomhet på Isle of Sky i Skottland. Grieg-sjef Andreas Kvame sa til IntraFish at de ikke behøver å hente frisk egenkapital.

Ferd har også handlet nye aksjer i Lerøy Seafood Group seneste uke. Det økte de beholdningen med 225.000 aksjer til 6.811.248 aksjer, tilsvarende 1,14 prosent av aksjene, og en 7. plass over største eiere. Med en Lerøy-kurs rundt 45 kroner tilsvarer kjøpet aksjer for rundt 10 millioner kroner.

Småsparere kjøpte i Norcod

Som resten av aksjemarkedet, falt de fleste sjømataksjene i verdi forrige uke. Ny usikkerhet knyttet til økte smittetall i Europa er hovedårsaken til fallet. Siste uke falt sjømatindeksen 2,5 prosent.

En sjømataksje som utmerket seg positivt er det lille torskeoppdrett-selskapet Norcod, hvor kursen steg 25 prosent. Selskapet prises nå til 1,3 milliarder kroner. Aksjen er for øvrig ikke en del av sjømatindeksen.

En endring i aksjonærlisten til Norcod er at Jens Eides Ships Holding har solgt 80.000 aksjer. I tillegg har Nordnet Bank kommet inn på aksjonærlisten med 270.318 aksjer på en nominee-konto. Mange småsparere handler aksjer gjennom Nordnet.

Mandag stiger aksjen ytterligere. Dagens kurs på 75 kroner priser Nordnet-posten til rundt 20 millioner kroner.

Voldberg selger i Atlantic Sapphire

Tore Aksel Vodbergs selskap Skøien As har solgt 200.989 aksjer i Atlantic Sapphire, som bygger verdens største landbaserte lakseanlegg i Florida. Etter nedsalget har Skøien 0,84 prosent, eller 674.011 aksjer i selskapet, og rykker ned fra 30. til 23. plass.

Investor Tore Aksel Voldberg har solgt aksjer i Atlantic Sapphire Foto: Ida von Hanno Bast

Atlantic Sapphire har falt hele 21 prosent siste måned. Forrige uke handlet aksjen til kurser rundt 84 kroner, noe som priser posten som ble solgt til rundt 17 millioner kroner.

I et annet landbasert oppdrettsselskap, Andfjord Salmon, har Verdipapirfondet DNB SMB solgt 40.148 aksjer, og har dermed 557.852 aksjer eller 1,66 prosent. Med en kurs rundt 45 kroner prises posten som ble solgt til rundt 1,8 millioner kroner.

Også i det islandske lakseselskapet Ice Fish Farms har Verdipapirfondet solgt aksjer. Her er salget på 46.764 aksjer til 639.370 aksjer, eller 1,18 prosent. Salget utgjør også her rundt 1,8 millioner kroner.

Flere endringer i Salmon Evolution

I et tredje landbasert lakseselskap, Salmon Evolution, har det vært flere endringer:

Carl Erik Krefting (Carucel Holding AS) og August Fredrik Cappelen (Stella AS) har begge solgt 150.000 aksjer. Med en kurs på rundt 5,2 kroner forrige uke, er postene verdt rundt 780.000 kroner stykket. Begge har 2.75 millioner aksjer etter nedsalgene, og forblir 16. og 17. største eiere.

Verdipapirfondet Delphi Norge har solgt 100.000 aksjer.

Klaveness Marine Finance har solgt 538.945 aksjer, og har etter nedsalget litt over 5 millioner aksjer, tilsvarende 13. største eier.

Blant de største aksjonærene som har økt sine beholdninger i Salmon Evolution sist uke er Caceis Bank (nominee-konto) og Møring AS. Sistnevnte selskap eies av Kjetil Helge Nordang og Frode Håkon Kjølås. De kjøpte 200.000 aksjer, og har etter det 2,0 millioner aksjer i Salmon Evolution.

Kjølås har også aksjer i Salmon Evolution gjennom Kjølås Stansekniver som er 8. største aksjonær med 9,5 millioner aksjer.

Alle er ikke med

Ikke alle sjømataksjer notert i Oslo er med i oversikten til Oslo Market Solutions. Selskap som ikke er norske, som Bakkafrost fra Færøyene, er ikke inkludert. Det er heller ikke chilenske Salmones Camanchaca.

Videre er det en rekke endringer i såkalte nominee-kontoer som vi ikke har tatt med i oversikten. Dette er ulike banker og meglerhus som er oppført med kundekontoer, uten at de reelle eierne av aksjene fremkommer.

Mowi er et eksempel på selskap hvor de fleste av de største aksjonærene er registrert som nominee-kontoer. Det er alltid en rekke endringer blant disse kontoene – men de to største eierne John Fredriksens Geveran Trading (13,22 prosent) og Folketrygdfondet (9,96 %), har ikke endringer i sitt aksjeinnehav siste uke.

John Fredriksen er største eier i Mowi Foto: Elin Høyland