(Presisering søndag klokken 10:31 - ansatte i sjømatnæringen er IKKE fritatt karantenetid etter utenlandsreiser - det gjelder kun sjåfører. Det KAN være unntak for personer i nøkkelposisjoner)

Det sier kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

– Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke fått bekreftet at produksjon av sjømat, og det vi driver med, er omfattet av det som er definert som samfunnskritisk, sier Haram til IntraFish.

Sjømat Norge sendte lørdag ettermiddag ut en pressemelding om temaet, som du kan lese HER

Dermed har de ansatte krav på barnepass dersom begge foresatte har en jobb som anses som samfunnskritisk - eller en er aleneforsørger.

Åpen for innspill

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) lover å lytte til hele næringen, slik at bransjen sikres gode rammevilkår nå som Norge er i unntakstilstand.

- Det er viktig at næringen kan bidra, og jeg vil gjerne høre hvordan de kan bidra sier fiskeriministeren til Fiskeribladet.

Tiltak vil bli vurdert forløpende, men per lørdag kan ikke ministeren komme med konkrete tiltak som vil gjøre situasjonen for næringen enklere.

Ennå uklart

IntraFish har siden fredag forsøkt å få kommentar fra Nærings- og fiskeridepartementet om samme tema, og for å høre hvor stor del av verdikjeden i sjømatnæringen som anses som samfunnskritiske. Vi har ennå ikke fått svar.

Haram sier at det ikke er detaljerte regler rundt dette, men at de anser hele produksjonen som samfunnskritisk.

– Vi kan ikke skille på om røkelaks og fiskeboller er viktigere eller mindre viktig enn hel, rund fisk. Jeg antar at bøndene ikke skiller på om kjøttdeig eller indrefilet er viktigst. Mat er mat, sier han.

Kommunikasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge Foto: Anders Furuset

– Myndighetene får spesifisere og komme tilbake om de mener at det er viktig å skille på det. Det er ingen grunn til å skape frustrasjon og panikk, legger han til Haram.

Haram sier at de også har fått klarlagt at unntaket gjelder hele verdikjeden, senest lørdag ettermiddag.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet (om karantenetid etter utenlandsreise) som kom lørdag heter det:

«I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. Personer som er omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer». Dette gjelder altså trolig ikke sjømatnæringen likevel, opplyser Haram søndag formiddag. Unntaket er sjåfører som frakter sjømat.

Husholdninger hvor begge voksne, eventuelt en eneforsørger, jobber i det som defineres som samfunnskritiske yrker har krav på å få et tilbud fra barn som mister tilbud om barnehage og skole, ble det opplyst tidligere i uken.

– Vi er god på dette

Haram mener at det er viktig at samfunnet nå fortsatt fungerer.

– Selv om land stenger grensene, er det først og fremst for å forhindre smitte mellom mennesker. Vi er nødt til å være enda mer bevisst på smittespredning, fordi vi driver en samfunnskritisk bransje, sier han.

I helgen har Danmark stengt grensene sine for innreise av utenlandske borgere. Landets myndigheter er samtidig tydelige på at grensene ikke er stengt for godstransport.

Haram i Sjømat Norge poengterer at norsk fiskeindustri er god på hygiene.

– Det skal sies at akkurat på det med smitte er sjømatbransjen god. Alle slakteri- og foredlingsanlegg vaskes ned minst en gang per dag i utgangspunktet. Norsk matvareindustri er kjent for å være gode på dette.