Fylkeshovedstaden var tidligere en viktig fiskeriby, men sjømataktiviteten har vært