Det skriver Karmsund Havn i en pressemelding torsdag.

Grensekontrollstasjonen som nå er åpnet ved Karmsund Havn, er den eneste fullskala grensekontrollen utenfor Oslofjorden. Sist det ble åpnet en tilsvarende stasjon i Norge, var i Larvik Havn i 2011.

Karmsund Havn har investert over 25 millioner kroner i grensekontrollstasjonen, som er den første i Norge som også er godkjent for å kontrollere varer i storsekk, ifølge meldingen.

Karmøys ordfører Jarle Nilsen fremhevet viktigheten av grensekontrollstasjon i regionen under åpningen:

– Som den fiskeri- og havbruksregionen vi er, er dette et etterlengtet tilbud for mange av våre aktører. For aktørene har grensekontroll frem til nå blitt håndtert ved andre europeiske grensekontrollstasjoner, noe som er lite effektivt, lite miljøvennlig og særlig kostnadsdrivende for varer som skal til Norge, uttalte Nilsen, ifølge meldingen.

Skal gjennom veterinærkontroll

Samferdselsminister Nygård understreket i sin tale hva etableringen betyr:

– Grensekontrollstasjonen vil gi mye aktivitet og sjøtransport til regionen. Som igjen skaper vekst og verdier både lokalt og regionalt, men også nasjonalt. Når jeg klipper snoren her, så er vi offisielt enda litt tettere knyttet til resten av verden, sa Nygård.

Som en følge av EØS-avtalen, er Norge en del av den ytre grensen av EØS-området. For å beskytte folkehelse og dyrehelsen i Europa, skal alle varer av animalsk opprinnelse og levende dyr gjennomgå veterinærkontroll før de slippes inn i EØS-området.

Grensekontrollstasjonen er et samarbeid med Mattilsynet, som står for driften.

– Det er Mattilsynet som har ansvaret for den faktiske daglige grensekontrollen på Karmsund havn. Med det store varespekteret stasjonen er godkjent for og de omfanget som er forespeilet er dette en stor oppgave for Mattilsynet», sier Elisabeth Wilmann, direktør for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet i meldingen.