– Raudspette ville kunne bli ein viktig oppdrettsart. Men det er avhengig av me får ein god