– Den politiske sammensetningen av kommunestyrene er avgjørende for om kommunene vil sette av sjøareal eller ikke til havbruksnæringen,