Det er Fiskeridirektoratet som avholder auksjonene, hvor totalt 27.189 tonn skal selges. Minstepris i de fleste produksjonsområder