— Det betyr mykje for oss og lokalsamfunnet. Det viset at havbruk skaper mange arbeidsplassar på kysten, seier dagleg leiar i Sjøprodukt Ronny Larsen til IntraFish. Fredag vart