Statsråd Odd Emil Ingebrigtsen (H) skriver følgende i en e-post til IntraFish. Dispensasjonen ble gitt på bakgrunn av at Mowi/Lerøy viste til problemer med å få