4. januar gikk høringsfristen for grunnrenteskatt på havbruk ut. Da hadde det kommet inn 416 innspill fra bransjen, privatpersoner, kommuner, organisasjoner og fylker. Sjømat Norge har fått Studmatch til å gå gjennom samtlige innspill og kommet med en rapport.

– Det store flertallet er negative til hele eller deler av skatteforslag, så skiller det litt mellom hvilke tema man er uenig på i forslaget. I all hovedsak reflekterer høringssvarene den offentlige debatten som har pågått i etterkant av regjeringens forslag, sier næringspolitisk sjef Peder Weidemann Egseth i Sjømat Norge til Intrafish.