Nord-Norges konkurransefortrinn i dag er spesielle forhold i sjø og mindre problemer med lakselus enn lengre sør langs kysten. Derfor lyser myndighetenes trafikklys-regime grønt for