– Utviklingstillatelser er godt kjent, etter hvert også utenfor næringen. Tillatelsene som er blitt gitt så langt har