Hvilke valg gjør oppdrettere som produserer bedre enn andre? Hvilken rogn bruker de? Hvordan fôrer de? Hvor stor