Naturvernforbundet støtter Norges Fiskarlags anmodning til regjeringen om å stille behandling av nye torsketillatelser og -lokaliteter i bero.

«Vi ber også om at praksisen med vederlagsfrie konsesjoner til torskeoppdrett må opphøre, og vi anbefaler at eksisterende anlegg tømmes og brakklegges raskest mulig», skriver Naturvernforbundet i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi er veldig skeptiske til at det er delt ut så mange konsesjoner før man vet at dette kan gjøres på en forsvarlig måte. Rømmingene i det siste understreker at torskeoppdrett heller ikke nå kan gjøres på en forsvarlig måte, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, til Intrafish.