Han er godt i gang med å endre selskapet fra å være produksjonsfokusert til å fokusere mer