– At behovet for lederkompetanse er såpass fremtredende syns jeg var et interessant funn. På tvers av hele sjømatnæringen er det behov for ledere, sier Bjørn Tore Nystrand til Intrafish.

Han er forsker og prosjektansvarlig for Møreforskings nylig utgitte rapport om rekrutterings og kompetansebehovet i sjømatnæringen. Der har de sett frem mot 2030, og slått fast at det er behov for tusenvis av nyansatte. Men mange av de må også være ledere. «Sjømatnæringen har et markert behov for ledere», heter det i rapportens konklusjon.