Det er fremdeles usikkert når dette møtet vil finne sted. Så langt har det ikke blitt fastsatt