Selskapets hovedeier er et fond forvaltet av FSN Capital, som eier drøyt 80 prosent. Vi møter Steinshylla i FSNs lokaler i Oslo sammen med Ola Kvalheim i FSN. Kvalheim