25 lakseoppdrettere i det såkalte Produksjonsområde 4 (PO4) som går fra Nordhordland til Stadt er som kjent i ferd med å fremme sin stevning mot departementet.

En av disse er oppdretter Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk:

– Jeg liker det ikke, det byr meg imot. Men vi er nødt til å sette ned foten mot det vi mener er urettferdig. Vi blir fratatt verdier vi har bygget opp og betalt for over mange år samtidig som vi mener vi ikke fortjener straff, sier Elin Tveit Sveen i en uttalelse til ilaks.no