25 lakseoppdrettere i det såkalte Produksjonsområde 4 (PO4) som går fra Nordhordland til Stadt er som kjent i ferd med å fremme sin stevning mot