Som meldt onsdag morgen har det børsnoterte selskapet NTS inngått en transaksjonsavtale med Salmonor som tar sikte på å gjennomføre en fusjon mellom NTS' heleide oppdrettsselskap Midt-Norsk Havbruk og Salmonor.

Det mellomstore lakseselskapet Salmonor skal ha mottatt bud fra flere børsnoterte selskaper den seneste uken. John Fredriksen-kontrollerte Mowi og Witzøe-kontrollerte Salmar skal ha vært blant de interesserte selskapene, meldte DN og IntraFish tirsdag.

NTS-aksjen stiger rundt to prosent like etter åpning på Oslo Børs onsdag.

Dette er avtalen mellom partene:

Salmonor verdsettes til 2,975 milliarder kroner etter utbetaling av 380 mill. i utbytte til aksjonærene før transaksjonen.

100 millioner av kjøpssummen er betinget oppnåelse av noen forhåndsbestemte milepæler.

Helge Gåsø er styremedlem og storeier i NTS. Han bekreftet overfor DN og IntraFish tirsdag at NTS hadde levert et bud på Salmonor. Foto: Anders Furuset

Aksjonærene i Salmonor mottar en kombinasjon av kontanter og aksjer i NTS som vederlag. Kontantdelen består av 20 prosent, det vil si 495 mill. i fast vederlag og 100 mill. i tilleggsvederlag.

Aksjeandelen tilsvarer 80 prosent av kjøpssummen, det vil si drøyt 26,4 millioner aksjer i NTS, til en verdi på 90 kroner aksjen.

Salmonor

Lakseoppdretter nord i Trøndelag med en årlig produksjon på rundt 14.000 tonn i året

Hovedeier er familien Bondø på Rørvik

Omsatte for 636 millioner kroner i 2019. Driftsresultatet var 182 millioner kroner, mens bokført egenkapital var 639 millioner kroner.

Kilde: Selskapets nettsider / offentlig registre.

Vil bli en tydelig samfunnsaktør

Daglig leder i Salmonor, Vibecke Bondø uttaler i børsmeldingen at fusjonen vil være en god industriell løsning som vil utløse betydelige synergier.

– Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i fremtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn, sier Bondø i meldingen.

Styreleder Odd R. Øie i NTS sier han ser på Salmonor som et godt og veldrevet selskap.

– Vi ser også frem til å ønske eierne i Salmonor velkommen til aksjonærfellesskapet i NTS. Med denne transaksjonen tar NTS et nytt og viktig steg mot vårt uttalte mål om å være en aktiv deltager i produksjonen av 100.000 tonn norsk laks, sier styreleder Odd R. Øie i NTS.

DN/IntraFish har så langt ikke fått tak i Bondø for ytterligere kommentarer.

Fredriksen og Witzøe var interesserte

IntraFish skrev tirsdag at Salmonor var i ferd med å bli solgt til et børsnotert selskap. Tre aktuelle aktører skal ha gitt bud i forrige uke, etter hva vi erfarte.

Blant de aktuelle kjøperne var NTS, det John Fredriksen-kontrollerte oppdrettsselskapet Mowi og Salmar, som kontrolleres av Gustav Witzøe og familien.

– Nå vurderes de ulike budene opp mot hverandre, og det er nok forhandlinger som pågår, sa en kilde.

NTS, Mowi og Salmar driver alle oppdrett i omtrent samme område.

Midt-Norsk Havbruk, som er eide av NTS, er en mellomstor lakseoppdretter med produksjon i nordre deler av Trøndelag. I 2021 venter de å slakte rundt 22.500 tonn.

Nabo fikk ikke være med i prosessen

Oppdrettsselskapet SinkabergHansen er blant de største privateide oppdrettsselskapene i Norge. De har produksjon i gamle Nord-Trøndelag og sør i Nordland, og har eget slakteri på Rørvik. Når et lakseselskap selges, er vanligvis andre selskap i samme område naturlige kjøpere.

I prosessen rundt Salmonor ble imidlertid ikke SinkabergHansen kontaktet.

– Vi skulle gjerne vært med i prosessen, som vi kun fikk kjennskap til via rykter. Det er ikke veldig mange muligheter til å vokse lokalt, sier administrerende direktør og deleier Sven Gustav Sinkaberg til DN.

Det er DN som gjør han oppmerksom på at NTS / Midt-Norsk Havbruk trakk det lengste strået, og fusjonerer med Salmonor.

– For oss spiller det ikke så mye rolle om det ble Salmar, NTS eller Mowi – vi samarbeider godt med alle tre. Siden NTS er lokale, er det kanskje noe bedre at det ble dem, sier han Sinkaberg.

Pareto: – Ikke veldig uventet

Pareto Securities er blant de få meglerhusene som har analysedekning på NTS-aksjen.

– Det var ikke veldig uventet gitt at Midt-Norsk Havbruk og Salmonor er og eier et slakteri sammen. Samtidig vet vi at Midt-Norsk Havbruk er veldig interessert i å vokse videre, sier analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen til DN.

Han mener at prisen er «grei», og såkalt innvannende for NTS.

– Implisitt priser aksjemarkedet Midt-Norsk Havbruk til rundt 250 kroner per kilo produksjonskapasitet. I denne transaksjonen betaler de 205 kroner kiloen for Salmonor, sier han.

Pareto har en hold-anbefaling på NTS med kursmål 95 kroner.